Anunt privind solicitarile de locuinte sociale

În conformitate cu Legea 114/1996 privind locuințele cu modificările și completările ulterioare, HCL nr.238/28.06.2019 şi a Procesului Verbal nr. 6106/11.06.2019 a comisiei sociale pentru analizarea solicitărilor de locuinţelor sociale, constituită conform HCL nr.141/19.04.2019, titularii de dosare sunt rugaţi să depună până la data de 30.09.2019, la registratura Primăriei, sediul din str. Mărăşeşti nr.6, documente actualizate în copie și original:
1. buletin (carte) identitate pentru soţ, soție, copii şi a persoanelor cu care locuiesc împreună la aceeași adresă de domiciliu sau reședință;
2. certificat de naştere (soț, soție copii);
3. hotărâre judecătorească de încredinţare pentru copii – după caz;
4. acte de stare civilă – certificat de căsătorie, deces, hotărâre de divorţ – după caz;
5. actele privind locuinţa de la adresa de domiciliu sau de reşedinţă: contract de vânzare-cumpărare, schiţa locuinţei cu suprafaţa locuibilă – după caz;
6. contractul de închiriere a locuinţei, înregistrat la Administraţia finanţelor publice – după caz;
7. diplomă de absolvire studii superioare, postliceale, medii, profesionale, gimnaziale, primare sau foaia matricolă (acolo unde nu există diplomă de absolvire) – după caz;
8. sentinţa civilă definitivă de restituire a imobilului revendicat şi de evacuare a chiriaşului, înştiinţarea de încetare a contractului de închiriere, procesul verbal de evacuare – după caz;
9. certificat de handicap, (de invaliditate) emis de comisiile de expertiză sau certificat medical conform O.U.G nr.40/1999 – după caz;
10. adeverinţă din care să rezulte că a fost asistat în instituţii de ocrotire socială – după caz;
11. declaraţie la notariat din partea tuturor membrilor familiei majori(soț, soție, copil major aflat în întreținere) ,,că nu deţin în proprietate o locuință și nu am înstrăinat o locuință proprietate după data de 01.01.1990, nu am beneficiat de sprijinul statului în credite și execuție pentru realizarea unei locuințe și nu dețin, în calitate de chiriaș, o altă locuință din fondul locativ de stat” – (original);
12. adeverință cu pensia netă al membrilor de familie (soț, soție), detaliată pe ultimele 12 luni (iulie 2018 – iunie 2019) de la Casa de Pensii și/sau D.G.A.S.P.C. – după caz;
13. Adeverinţe cu venitul net al membrilor de familie (soț, soție), detaliat pe ultimele 12 luni (iulie 2018 – iunie 2019) cu punct de lucru municipiul Bacău sau pe o rază de 30 km, extras după REVISAL pentru ultimele 12 luni, adeverinţă de la ANAF cu veniturile nete pentru persoanele care realizează venituri din activități independente (documente în original) – după caz;
14. Certificat de atestare fiscală pentru membri majori ai familiei (soț, soție, copil major aflat în întreținere) emis de Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Bacău, sediul din strada Vasile Alecsandri nr. 63, Bacău, prin care să ateste că nu aveți datorii la bugetul local.

Lasa un comentariu

Aboneaza-te la stirile din Bacau :

Lasa un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here