ANAF vine cu noi reglementări fiscale pentru veniturile din închirieri

0

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) anunţă că a elaborat un proiect de ordin pentru aprobarea formularului “Decizie de impunere privind plăţile anticipate  cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor”.

Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, au fost aduse modificări în ce priveşte stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor. Astfel, începând cu data de 1 ianuarie 2014, veniturile din cedarea folosinţei bunurilor urmează regulile de impunere aplicabile veniturilor de la capitolul II al Titlului IX2 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Stabilirea obligaţiilor de plată se face în cursul anului de către organul fiscal competent, prin decizie de impunere, pe baza declaraţiei de venit estimat/declaraţiei privind venitul realizat, potrivit regulilor prevăzute la art. 82 din Codul fiscal. În decizia de impunere prin care se stabilesc plăţile anticipate, baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia celor care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole şi a celor care realizează venituri din închirierea camerelor, situate în locuinţe proprietate personală, în scop turistic, se evidenţiază lunar, iar plata acestei contribuţii se efectuează trimestrial, în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

Potrivit art.296^22 alin.(2^1) din legea menţionată, baza lunară de calcul nu poate fi mai mare decât valoarea a de cinci ori câştigul salarial mediu brut, iar încadrarea în plafonul maxim se face de către organul fiscal prin decizia de impunere privind plăţile anticipate. Având în vedere introducerea plafonului maxim pentru stabilirea bazei de calcul în cazul veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor, stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se face la nivelul tuturor contractelor încheiate de contribuabili, fapt ce a condus la diferenţierea acestui sistem de impunere faţă de cel de stabilire a impozitului pe venit, care presupune stabilirea obligaţiilor de plată pe baza fiecărui contract încheiat între părţi.

În consecinţă, este necesar ca stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate să se facă printr-un formular distinct, care va fi utilizat pentru persoanele care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia persoanelor fizice care au realizat venituri din derularea unui număr mai mare de cinci contracte de închiriere la sfârşitul anului fiscal, care califică aceste venituri în categoria venituri din activităţi independente,  sau a celor care realizează venituri din închirierea camerelor, situate în locuinţe proprietate personală, în scop turistic.

Comentarii

Lasa un comentariu:

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.