Titularii de dosare ANL trebuie sa-si actualizeze dosarul de locuinta

În conformitate cu prevederile HG nr.962/27.09.2001, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/15.07.1998, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, anexa nr.11,  HCL nr.72/30.03.2012, lit. A- CRITERII DE ACCES LA O LOCUINȚĂ, lit. B – CRITERII DE IERARHIZARE STABILITE PRIN PUNCTAJ, până la data de 31.12.2019, titularii de dosare sunt rugaţi să actualizeze dosarul de locuință și să depună la registratura  Primăriei, sediul din str. Mărăşeşti nr.6, completările, respectiv:

– adeverință de salariat pentru titularul de dosar și membrii de familie majori (soț/soție, copii) cu venitul net lunar.

Titularul cererii de locuință trebuie să își desfășoare activitatea în municipiul Bacău sau în localități limitrofe acestuia: Letea Veche, Săucești, Bogdan Vodă, Dumbrava, Hemeiuș, Mărgineni, Măgura, Luizi Călugăra, Nicolae Bălcescu.

Solicitanții care își desfășoară activitatea în afara municipiului Bacău, trebuie să facă dovada că au domiciliul stabil, de cel puțin un an, în municipiul Bacău.

– documente justificative legate de situaţia locativă, starea civilă, nivelul de studii, starea de sănătate actuală, situaţii locative sau sociale deosebite.

– declarație notarială pentru titularul de dosar sau membrii majori ai familiei acestuia (soț/soție, copil) precum că nu aţi deţinut şi nu deţineţi o locuinţă proprietate personală şi/sau nu sunteți beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unității administrativ-teritoriale sau a unității în care vă desfășurați activitatea, în municipiul Bacău şi/sau în localitățile: Letea Veche, Săuceşti, Bogdan Vodă, Dumbrava, Hemeiuş, Mărgineni, Măgura, Luizi Călugăra, Nicolae Bălcescu;  NUMAI în cazul în care aceasta lipsește de la dosar.

Nedepunerea documentelor până la termenul stabilit duce la necalcularea punctajului conform criteriilor de ierarhizare stabilite în anexa nr.11, lit. A- CRITERII DE ACCES LA O LOCUINȚĂ, lit. B- CRITERII DE IERARHIZARE STABILITE PRIN PUNCTAJ

Lasa un comentariu

Aboneaza-te la stirile din Bacau :

Lasa un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here