Spitalul Județean Bacău face angajari. Vezi cele 6 posturi scoase la concurs

0

Spitalul Județean de Urgență Bacău scoate la concurs 6 posturi vacante, cu norma întreagă, pe durată nedeterminată, pentru muncitori necalificați la servicul administrativ, gospodărie și deservire bloc alimentar. 

Depunerea dosarelor va avea loc până în data de 17.03.2023, urmând ca proba scrisă și proba interviu să se desfășoare pe 23.03.2023, respectiv 28.03.2023.

Afișarea rezultatelor finale va avea loc pe data de 31.03.2023.

La concurs poate participa orice persoană care îndeplinește urmatoarele condiții generale și specifice pentru ocuparea respectivelor funcții:

– muncitor necalificat: absolvent de studi generale (8 clase).

– are cetâtenia româna sau cetatenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spatiul Economic European (SEE) sau cetâtenia Confederatiei Elvetiene;

– cunoaște limba româna, scris si vorbit;

– are capacitate de munca in conformitate cu prevederile Legi nr. 53/2003 – Codul muncii, republicatã, cu modificarile si completârile ulterioare;

– are o stare de sănătate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestatã pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitâtile sanitare abilitate;

– indeplineste conditiile de studii, de vechime în specialitate si, după caz, alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

Pentru mai multe detalii și documentele necesare click aici.

Comentarii

Lasa un comentariu:

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.