Primaria Bacau: Titularii de dosare ANL sunt rugati sa-si actualizeze dosarul de locuinta si sa-l depuna la registratura

Publicitate

In conformitate cu prevederile HG nr.962/27.09.2001, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr.152/15.07.1998, privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, anexa nr.11, HCL nr.72/30.03.2012, lit. A- CRITERII DE ACCES LA O LOCUINTA, lit. B CRITERII DE IERARHIZARE STABILITE PRIN PUNCTAJ si a Procesului Verbal nr. 9358/26.10.2017 aI comisiei sociale pentru analizarea solicitarilor de locuinte pentru tineri,pana la data de 31.12.2018, titularii de dosare sunt rugati sa actualizeze dosarul de locuinta si sa depuna la registratura Primariei, sediul din str. Marasesti nr.6, completarile, respectiv: – adeverinta de salariat pentru titularul de dosar si membrii de familie majori (sot/sotie, copii) cu venitul brut lunar.

Titularul cererii de locuinta trebuie sa Isi desfasoare activitatea in municipiul Bacau sau in localitati limitrofe acestuia: Letea Veche, Saucesti, Bogdan Voda, Dumbrava, Hemeius, Margineni, Magura, Luizi Calugara, Nicolae Balcescu. Solicitantii care isi desfasoara activitatea in afara municipiului Bacau, trebuie sa faca dovada ca au domiciliul stabil, de cel putin un an, in municipiul Bacau. – documente justificative legate de situatia locativa, starea civila, nivelul de studii, starea de sanatate actuala, situatii locative sau sociale deosebite. – declaratie notariala pentru titularul de dosar sau membrii majori ai familiei acestuia (sot/sotie, copil) precum ca nu ati detinut si nu detineti o locuinta proprietate personala si/sau alta locuinta cu chirie, proprietate de stat in municipiul Bacau si/sau in localitatile: Letea Veche, Saucesti, Bogdan Voda, Dumbrava, Hemeius, Margineni, Magura, Luizi Calugara, Nicolae Balcescu;

NUMAI in cazul in care aceasta lipseste de la dosar. Nedepunerea documentelor pana la termenul stabilit duce la necalcularea punctajului conform criteriilor de ierarhizare stabilite in anexa n.r.11, lit. A- CRITERII DE ACCES LA O LOCUINTA, lit. B- CRITERII DE IERARHIZARE STABILITE PRIN PUNCTAJ

Lasa un comentariu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here