Primaria Bacau organizeaza concurs pentru postul de director executiv adjunct la Directia Economica

Primaria Municipiului Bacău cu sediul in Bacău str.Mărăşeşti nr.6, organizează  concurs pentru ocuparea prin recrutare a funcției publice de conducere vacante de :

  1. 1. Director executiv adjunct, grad II, al Direcției Economice

Etapele concursului :

– Selecția dosarelor de concurs : in termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor.

– Proba scrisă va avea loc in data de 02.12.2019  ora 10,00 la sediul Primăriei Municipiului Bacău, str.Marasesti nr.6.

– Interviul in data de 05.12.2019 la sediul Primăriei Municipiului Bacău, str.Marasesti nr.6 .Ora interviului se va afișa odata cu rezultatele la proba scrisă.

Dosarele de concurs se depun in termen de 20 de zile  (28.10.2019 – 18.11.2019  inclusiv) de la data anunțului, la sediul instituției, str.Mărășești nr.6, etaj 2 camera nr.25, Serviciul Managementul Resurselor Umane și Ad-tiv, consilier Dimitriu Agnes. Relații suplimentare la telefon 0372348125 și pe site https://municipiulbacau.ro/ ” .

Condiții de participare:

–  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, ramura de știintă- știinte economice;

– studii universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

– 7 ani in specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;

– cunostințe operare/programare pe calculator(necesitate și nivel)- mediu – diploma/certificat absolvire curs operare pe calculator;

– abilități, calități și aptitudini necesare – posibilitate de analiză, sinteză, spirit de colaborare, inițiativă, capacitate de adaptare rapidă la modul de lucru normal și la situații deosebite;

– competență managerială – managementul impozitelor și taxelor locale;

– candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

Mentionam ca instituția nu solicită ocuparea funcțiilor publice de conducere vacante prin redistribuire.

Lasa un comentariu

Aboneaza-te la stirile din Bacau :

Lasa un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here