Primaria Bacau organizeaza concurs pentru postul de consilier juridic clasa I

Aboneaza-te la stirile din Bacau :

Primaria Municipiului Bacau, cu sediul in Bacau str.Mararesti nr.6, organizeaza concurs de recrutare la sediul institutiei, pentru ocuparea urmatoarei functii publice de executie vacante :

 Consilier juridic clasa I , grad profesional asistent la  Serviciul  Juridic si aplicarea legilor proprietatii Directiei Juridice si Administratie Locala.

Conditii de participare:

– studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, ramura de stiinta –  stiinte juridice, domeniul de licenta drept ;

–  1 an in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;

– candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

– perfectionari (specializari) in domeniul de activitate;

– abilitati, calitati si aptitudini necesare: eficienta, flexibilitate, operativitate, cinste, corectitudine, confidentialitate, bune abilitati de comunicare (calm,  politete, limbaj adecvat si corect gramatical), atitudine concilianta, disponibilitate pentru program prelungit si la deplasari in teren, discernamant in  modul de rezolvare a problemelor, spirit de colaborare cu colegii de serviciu, receptivitate la nou, principialitate, modestie si atitudine corecta, posibilitate de  analiza, sinteza, cursivitate si coerenta in exprimare; competenta profesionala, capacitate de adaptare rapida de la modul de lucru normal la situatii deosebite, tact  in relatiile cu persoanele din afara institutiei;

– cerinte specifice:  sa nu aiba cazier, sa nu aiba functie de conducere in structura sau organele de conducere ale vreunui partid politic, sa nu fi fost destituit anterior dintr-o functie publica, sa nu fi desfasurat politie politica.

Atributii conform Fisei Postului

reprezinta (prin delegarea data) Primarul Municipiului Bacau in justitie, in fata instantelor judecatoresti, in sustinerea cauzelor alfate pe rol, in legatura cu  dosarele care privesc reglementarile in domeniul  proprietatii si in alte cauze  incredintate spre instrumentare;

– reprezinta Consiliul Local, Primaria si Primarul Municipiului  Bacau (prindelegare data) in fata instantelor judecatoresti, formuland actiuni, cereri, intampinari, concluzii scrise, cai de atac; depune toate diligentele pentru justa solutionare a cauzelor. Staruie

in vederea aflarii adevarului in fiecare cauza in parte, sens in care cere instantelor administrarea tuturor probelor necesare pentru justa solutionare a cauzei;

– exercita caile de atac ordinare si extraordinare pentru indretarea hotararilor considerate netemeinice si nelegale pronuntate de instantele judecatoresti, in baza imputernicirii primite in acest sens;

– verifica in termen legal sesizarile, scrisorile si plangerile cetatenilor, care privesc aspecte juridice sau de administratie publica  repartizate de seful de serviciu, Primar,viceprimare, Secretarul Municipiului Bacau, sau directorul executiv al  Directiei Juridice si Administratie Locala; raspunde de calitatea si realitatea lucrarilor pe care le intocmeste; formuleaza raspunsuri si asigura comunicarea loc in termen petentilor, tinand o evidenta a acestora;

– informeaza de indata seful de serviciu  de aparitia unei situatii de incompatibilitate cu functia pe care o detine;

– indeplineste orice alte atributii date de seful ierarhic superior;

Concursul consta in trei etape: selectia dosarelor, in termen de maxim 5 zile de la expirarea termenului de depunere, proba scrisa si interviu.

Proba scrisa va avea loc in data de  04.11.2019  ora 10,00   iar interviul in data de 08.11.2019 .               

Dosarele de concurs se depun in termen de 20 de zile de la data publicarii (30.09. – 19.10.2019 inclusiv ) , la sediul institutiei str.Marasesti nr.6, etaj 2 camera nr.25, telefon 0372348125 si pe  site https://municipiulbacau.ro/ .

Lasa un comentariu

Lasa un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here