Primaria Bacau angajeaza 3 inspectori de specialitate la Serviciul Tineret si Informare Cetateni

Primăria Municipiului Bacău cu sediul in Bacău str.Mărăşeşti nr.6, organizează  concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale vacante de execuție din cadrul Serviciului Tineret și Informare Cetățeni – Compartiment Dispecerat:

  • 3 posturi, funcții contractuale de execuție, de Inspector de specialitate , grad profesional II, S;

Etapele concursului :

– Selecția dosarelor de concurs: in termen de maximum doua zile lucrătoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor.

– Proba scrisă va avea loc in data de 16.03.2020  ora 10,00 la sediul Primăriei Municipiului Bacău, str.Mărășești nr.6.

– Interviul in data de 20.03.2020 la sediul Primăriei Municipiului Bacău, str.Mărășești nr.6.

Ora interviului se va afișa odata cu rezultatele la proba scrisă.

Dosarele de concurs se vor depune in termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului  in Monitorul Oficial, respectiv: 24.02.2020 – 06.03.2020,  la sediul instituției, str.Mărășești nr.6, etaj 2 camera nr.25, Serviciul Managementul Resurselor Umane și Ad-tiv, consilier Dimitriu Agnes. Relații suplimentare la  telefon 0372348125 și pe site https://municipiulbacau.ro/.

Condiții de participare:

  • studii superioare universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lunga durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, ramura de știintă- știinte administrative, psihologie, comunicare, ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informației;
  • vechime de minimum 1 an în specialitate;
  • cunoştinţe operare PC- nivel mediu, abilități tehnologice specifice departamentului cu clienții;
  • cunoasterea unei limbi straine
  • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din H.G.nr 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Relaţii suplimentare la sediul instituției cam. 25 tel. 0372348125 și pe site-ul instituției- www.municipiulbacau.ro

Lasa un comentariu

Aboneaza-te la stirile din Bacau :

Lasa un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here