Municipiul Bacau organizeaza concurs pentru ocuparea a 4 posturi de asistent medical generalist

Publicitate

Municipiul Bacau organizeaza concurs in zilele de 15.11.2018 (proba scrisa) ora 10.00 si 22.11.2018 ora 10.00 (sustinerea interviului), pentru ocuparea a 4 posturi de asistent medical generalist, vacante si bugetate existente in reteaua de cabinete medicale scolare, dupa cum urmeaza :
– asistent medical la Universitatea “Vasile Alecsandri” Bacau (perioada nedeterminata)
– asistent medical la Scoala “Domnita Maria” Bacau (perioada nedeterminata)
– asistent medical la Scoala „Alexandru cel Bun”( perioada determinata de pana la 2 ani).
– asistent medical la Scoala „Ion Creanga”( perioada determinata de pana la 2 ani).
Conditii de participare :
Studii: scoala postliceala sanitara in specialitatea medicina generala;
Conditii de grad/treapta profesionala si specialitate pentru fiecare post;
Acte necesare inscrierii :
Cerere de inscriere la concurs cu specificarea postului pentru care se concureaza (se pune la dispozitia candidatilor prin secretariatul comisiei de concurs);
Copie dupa Carnetul de munca sau adeverinta ce atesta vechimea in munca;
Diploma de bacalaureat;
– Diploma de studii postliceale
Copie dupa certificatul de membru al O.A.M.M.R. vizat pentru anul in curs;
Aviz eliberat de O.A.M.M.R. pentru participarea la concurs;
Cazierul judiciar;
Recomadare de la ultimul loc de munca/copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau copie dupa Foaia matricola
Curiculum vitae;
– Test psihologic ;
Copie carte/buletin de identitate;
Copie dupa certificatul de nastere si certificatul de casatorie, dupa caz.
Relatii suplimentare le obtineti la Secretariatul Comisiei – Biroul R.U.N.O.S.I. al Spitalului de Pneumoftiziologie Bacau, telefon 0234/510072, int. 28.
Inscrierile si actele pentru concurs se depun la biroul R.U.N.O.S.I. al Spitalului de Pneumoftiziologie Bacau, pana la data de 09.11.2018 ora 12.00.

Mentiuni :

Bibliografia, legislatia si tematica de concurs sunt afisate la la avizierul Spitalului de Pneumofitziologie Bacau si pe site ul www.municipiulbacau.ro
Proba scrisa va avea loc in data de 15.11.2018, ora 10.00 in sala P9 din cadrul Incubatorului de Afaceri din cadrul Centrului de Afaceri si Expozitii G.M.Cancicov din Bacau Calea Alexandru Safran 145;
Afisarea rezultatelor la proba scrisa in data de 16.11.2018, ora 12.00 la avizierul Spitalului de Pneumofitziologie Bacau;
Depunerea eventualelor contestatii pana la data de 20.11.2018, ora 12.00 la biroul R.U.N.O.S.I. al Spitalului de Pneumoftiziologie Bacau;
Afisarea rezultatelor la eventualele contestatii in data de 21.11.2018, ora 12.00 la avizierul Spitalului de Pneumofitziologie Bacau si pe www.municipiulbacau.ro
Sustinerea interviului va avea loc in data de 22.11.2018, ora 10.00, in sala P9 din cadrul Incubatorului de Afaceri din cadrul Centrului de Afaceri si Expozitii G.M.Cancicov din Bacau, Calea Alexandru Safran nr.145.
Afisarea rezultatelor finale in data de 23.11.2018, ora 10.00 la avizierul Spitalului de Pneumofitziologie Bacau si pe www.municipiulbacau.ro
Candidatii declarati admisi sunt incadrati, in conditiile legii, pe baza rezultatelor finale obtinute, pe posturile pentru care au candidat. Stabilirea candidatilor care urmeaza sa ocupe posturile vacante scoase la concurs se va face in ordinea mediei generale, determinata pe baza mediei notelor obtinute de catre candidati la fiecare proba.
La rezultate finale egale are prioritate candidatul care a obtinut nota cea mai mare la proba scrisa, iar daca egalitatea se mentine, are prioritate cel care are specializari in domeniul postului pentru care a candidat.

Lasa un comentariu

Lasa un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here