Municipiul Bacău organizează concurs pentru ocuparea a 3 posturi vacante de medic primar

Publicitate

Municipiul Bacău organizează concurs pentru ocuparea a 3 posturi vacante de medic primar — medicina generala în cadrul Cabinetelor de medicină şcolară, dupa cum urmeaza Conditii de participare :

  • studii: diplomă de licenţă de medic— medicina generala, eliberata de o instituţie de învăţământ superior în domeniul medicinii, acreditată din România;
  • membru al Colegiului Medicilor din România;
  • dovada confirmarii in gradul de medic primar

Acte necesare inscrierii :

cerere de înscriere la concurs cu specificarea postului pentru care se concureaza;

copia de pe diploma de licenţă şi certificatul de specialist(unde este cazul)

  • copie dupa certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România, vizat pentru anul în curs;

dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

  • acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
  • cazierul judiciar;
  • certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează; copie carte/buletin de identitate in termen de valabilitate;

 

Inscrierile la concurs se face în termen de 15 zile calendaristice de la apariţia anuntului in revista « Viata Medicala », respectiv pana la data de 26.11.2018 ora 16.30 la registratura Primariei Municipiului Bacau in plic sigilat;

Concursul va avea loc se va organiza in data de 11.12.2018.

Relaţii suplimentare le obţineţi la Secretariatul Comisiei — Cabinet Medical — Colegiul „Vasile Alecsandri” — dr. Popa Oana.

Lasa un comentariu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here