Lansarea proiectului „Sprijinirea Municipiului Bacău pentru asigurarea managementului performanței și calității”

Municipiul Bacau, in calitate de beneficiar, impreuna cu Asociatia „PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabila”, in calitate de partener, anunta lansarea proiectului „Sprijinirea Municipiului Bacau pentru asigurarea managementului performantei si calitatii”, cod SIPOCA 96, contractul de finantare fiind semnat in data de 29.03.2018. Proiectul se desfasoara prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014 – 2020, Axa Prioritara 2 – Administratie publica si sistem judiciar accesibile si transparente, Obiectiv Specific 2.1 – Introducerea de sisteme si standarde comune in administratia publica ce optimizeaza procesele orientate catre beneficiari in concordanta cu SCAP.
Valoarea totala a proiectului este de 424.838,97 RON, din care 357.519,40 RON reprezinta valoarea eligibila nerambursabila din Fondul Social European, 58.822,79 RON reprezinta valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national, iar suma de 8.496,78 RON reprezinta componenta de cofinantare eligibila prin contributia beneficiarului si partenerului.
Obiectivul general al proiectului, care se deruleaza pe o perioada de 16 luni, il constitue introducerea/extinderea de sisteme, instrumente si procese de managementul calitatii si performantei, precum ISO 9001:2015 si CAF, la nivelul Municipiului Bacau, a serviciilor descentralizate si subordonate, prin imbunatatirea durabila a eficacitatii managementului la nivel local, prin furnizarea unor inalte standarde de cunostinte si expertiza pentru functionarii publici din cadrul Primariei. Pregatirea corespunzatoare a grupului tinta va sprijini activitatile de dezvoltare si de sustinere a unui management performant, prin dezvoltarea practicilor de management si prin consolidarea unei capacitati sustinute de formare pentru administratia publica din Municipiul Bacau.
Obiectivele Specifice ale proiectului sunt:
O.S. 1: Extinderea sistemului de management al calitatii ISO 9001:2015 la nivelul Municipiului Bacau, serviciilor descentralizate si subordonate.
O.S. 2: Introducerea si implementarea unui sistem de management al calitatii si performantei CAF la nivelul Municipiului Bacau, serviciilor descentralizate si subordonate.
O.S. 3: Dezvoltarea abilitatilor si cunostintelor a 68 de persoane din personalul Municipiului Bacau, serviciilor descentralizate si subordonate, pentru asigurarea managementului calitatii si performantei la nivel local.
Activitatile proiectului se vor derula pentru un grup tinta compus din 68 de persoane, personal din autoritatile si institutiile publice locale, respectiv personal de conducere si de executie din cadrul institutiei publice a Municipiului Bacau, serviciilor descentralizate si subordonate, precum si alesi locali (ex. consilieri locali, primar, viceprimar, etc.).
Principalele rezultate asteptate ale proiectului sunt:
un sistem de management al calitatii ISO 9001:2015 recertificat la nivelul Municipiului Bacau, a serviciilor descentralizate si subordonate ;
un instrument de management al calitatii si performantei CAF mentinut in Municipiul Bacau si in cadrul serviciilor descentralizate si subordonate ;
cunostinte si abilitati in domeniul managementului calitatii imbunatatite pentru un numar de 68 de persoane din aparatul de lucru al Municipiului Bacau, serviciilor descentralizate si subordonate.

Pentru detalii suplimentare legate de proiect, persoana de contact este:
Manager proiect: Constantin-Adrian Anghel
Agentia de Dezvoltare Locala Bacau
Tel./Fax: 0234.512726
E-mail: director@adlbacau.ro
Website: www.municipiulbacau.ro

Lasa un comentariu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here