IPJ Bacau recruteaza candidati pentru Academia de Politie Alexandru Ioan Cuza


Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bacău, prin Serviciul Resurse Umane, efectuează recrutări până la data de 08 iulie a.c. pentru Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” București, conform actelor normative în vigoare, la următoarele studii universitare de licență:

 • Facultatea de Poliție, Specialitatea Poliție – Programul de studii Ordine și siguranță publică și Specialitate Poliție de frontieră – Programul de studii Ordine și siguranță publică, cu frecvență;
 • Facultatea de Poliție, programul de studii Ordine și siguranță publică – frecvență redusă (numai agenți de poliție);
 • Facultatea de Poliție, programul de studii Drept – frecvență.

Candidaţii care doresc să participe la examenele de admitere trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de actele normative incidente, printre care:

 1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
 5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
 6. să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
 7. să aibă un comportament corespunzător principiilor şi cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 8. să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 9. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 10. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 11. să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 12. inexistenţa tatuajelor ori a elementelor ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate, pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, cu excepţia candidaţilor la specialitatea pompieri;
 13. să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 14. să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.

Aptitudinea/inaptitudinea prevăzută la lit. d) se constată de structurile de specialitate ale MAI, printr-o examinare psihologică şi medicală, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.

Evaluarea psihologică se suţine înaintea examinării medicale.

Dovada îndeplinirii condiţiei prevăzute la lit. f) se face cu diplomă sau cu adeverinţă care îndeplineşte condiţiile de valabilitate, din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat, care va fi depusă fie la unitatea de recrutare, fie la instituţia de învăţământ după caz.

Verificarea îndeplinirii criteriului prevăzut la lit. l) se realizează cu ocazia examinării medicale.

De la condiţiile de înscriere stabilite menţionate mai sus nu se admit derogări.

În situaţia în care candidaţii au mai urmat o formă de pregătire similară, cu suportarea cheltuielilor de la bugetul de stat, în conformitate cu art. 142 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, după ce vor fi declaraţi „admis” la instituţia de învăţământ superior, vor achita contravaloarea serviciilor de şcolarizare de care au beneficiat anterior cu finanţare de la bugetul de stat.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0234/202000, interior 20132 sau pe site-ul I.P.J. Bacău, http://bc.politiaromana. ro, secţiunea Carieră – Admitere instituții învățământ.

Comenteaza prin Facebook
Fiti la curent cu ultimele stiri din judetul Bacau. Urmariti Bacau.NET si pe Google News

Lasa un comentariu

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.