Încep evaluările naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a, în anul școlar 2023-2024

0

Evaluările naționale 2024 la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a se vor desfășura pe parcursul mai multor zile, în perioada 13-29 mai, potrivit calendarului anunțat de Ministerul Educației și aprobat prin OME 3771/2024. Primii care intră la testări sunt elevii de clasa a II-a. Calendarul acestor testări este următorul:

Calendar Evaluare Națională 2024 la clasa a II-a:

 • 13 mai: Limbă și comunicare – limba română/limba maternă (scris)
 • 14 mai: Limbă și comunicare – limba română (citit)
 • 15 mai: Limbă și comunicare – limba maternă (citit)
 • 16 mai: Matematică și Științele Naturii
 • 17 mai: Limbă și comunicare – limba română pentru minoritățile naționale (scris și citit)
  În prezent, în toate unitățile de învățământ din județul Bacău sunt înscriși 5.668 elevi de clasa a II-a.

Calendar Evaluare Națională 2024 la clasa a IV-a:

 • 21 mai: Limba română
 • 22 mai: Matematică
 • 23 mai: Limba maternă
  În prezent, în toate unitățile de învățământ din județul Bacău sunt înscriși 5.255 elevi de clasa a IV-a.

Calendar Evaluare Națională 2024 la clasa a VI-a:

 • 28 mai: Limbă și comunicare
 • 29 mai: Matematică și Științe ale naturii
  În prezent, în toate unitățile de învățământ din județul Bacău sunt înscriși 5.533 elevi de clasa a VI-a. Testele pentru evaluarea elevilor la finalul claselor a II-a au o durată de 30 de minute, iar cele pentru elevii din clasele a IV-a și a VI-a, de 60 de minute. Evaluările se fac în baza unui orar unic, stabilit de către Inspectoratul Școlar Județean Bacău, la nivelul tuturor unităților de învățământ care au în structură învățământ primar/gimnazial, iar sălile în care se susțin aceste testări sunt, de regulă, sălile în care elevii clasei își desfășoară activitatea în mod obișnuit. Acestea sunt adaptate în prealabil, după caz, în funcție de testul planificat, prin eliminarea oricăror materiale didactice care i-ar putea influența pe elevi în timpul desfășurării evaluării.
  Notele de la evaluările naționale pentru clasele a II-a, a IV-a și a VI-a nu se trec în catalog, nu se anunță public, nu se afișează, dar se comunică părinților/reprezentanților legali ai elevilor. Aceste evaluări ajută învățătorii/profesorii să identifice eventualele lacune ale elevilor de la clasă.
  Fiecare test este evaluat de către două cadre didactice evaluatoare, dintre care unul este învățătorul/profesorul pentru învățământul primar/gimnazial de la clasă. Corectarea testelor se realizează în termen de maxim 7 zile de la susținerea ultimului test de la clasa respectivă.
  Ulterior corectării, fiecare părinte/reprezentant legal este invitat la școală să ia la cunoștință rezultatele, în mod individual și privat. Învățătorul clasei arată testul, explică acordarea codurilor în funcție de greșelile găsite la corectare și întocmește un proces verbal semnat de către părinte/ reprezentant legal.
  Rezultatele individuale la Evaluarea Națională la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a sunt cuprinse în fișele de evaluare și supuse unui proces de analiză de către cadrul didactic de la fiecare clasă, dar și de către colectivul de catedră din fiecare unitate școlară. În urma acestei analize, cadrul didactic decide, acolo unde este cazul, elaborarea planului individualizat de învățare al elevului, acolo unde acesta se impune, ca instrument fundamental de remediere/dezvoltare/orientare, ce cuprinde informații diagnostice și prognostice în vederea orientării și optimizării învățării. Decizia privind elaborarea planului individualizat de învățare al elevului se ia coroborând rezultatele de la aceste evaluări naționale cu datele și observațiile înregistrate de-a lungul parcursului educațional al elevului. Planurile individualizate de învățare ale elevilor sunt comunicate și părinților/reprezentanților legali ai elevilor.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.