Încep evaluările naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a, în anul școlar 2022-2023

0

Evaluarea Națională 2023 la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a se va desfășura pe parcursul mai multor zile, în perioada 9 mai – 25 mai, potrivit calendarului anunțat de Ministerul Educației, aprobat prin OME 5359/2022. Primii care intră la testări sunt elevii de clasa a II-a. Calendarul acestor testări este următorul:

Calendar Evaluare Națională 2023 la clasa a II-a:

• 9 mai 2023: Limba română / limba maternă (scris)

• 10 mai  2023: Limba română / limba maternă (citit)

• 11 mai 2023: Matematica

• 12 mai 2023: Limba română pentru minoritățile naționale (scris și citit)

În prezent, în toate unitățile de învățământ din județul Bacău sunt înscriși 5.220 elevi de clasa a II-a.

Calendar Evaluare Națională 2023 la clasa a IV-a:

• 16 mai 2023: Limba română

• 17 mai 2023: Matematica

• 18 mai 2023: Limba maternă

În prezent, în toate unitățile de învățământ din județul Bacău sunt înscriși 5.411 elevi de clasa a IV-a.

Calendar Evaluare Națională 2023 la clasa a VI-a:

• 24 mai 2023: Limba și comunicare

• 25 mai 2023: Matematica și Științe ale naturii

În prezent, în toate unitățile de învățământ din județul Bacău sunt înscriși 6.114 elevi de clasa a VI-a.

 Testele pentru evaluarea elevilor la finalul claselor a II-a au o durată de 30 de minute, iar cele pentru elevii din clasele a IV-a și a VI-a, de 60 de minute. Evaluările se fac în baza unui orar unic, stabilit de către Inspectoratul Școlar Județean Bacău, la nivelul tuturor unităților de învățământ care au în structură învățământ primar/gimnazial, iar sălile în care se susțin aceste testări sunt, de regulă, sălile în care elevii clasei își desfășoară activitatea în mod obișnuit. Acestea sunt adaptate în prealabil, după caz, în funcție de testul planificat, prin eliminarea oricăror materiale didactice care i-ar putea influența pe elevi în timpul desfășurării evaluării. Testele se administrează, începând cu ora 10.00, în zilele în care se susțin probe.

Notele de la Evaluările Naționale pentru clasele  a II-a, a IV-a și a VI-a nu se trec în catalog, nu se anunță public, doar se comunică părinților/reprezentanților legali și ajută învățătorii/profesorii să identifice eventualele lacune ale elevilor. Fiecare test este evaluat de către două cadre didactice evaluatoare, dintre care unul este învățătorul/profesorul pentru învățământul primar/gimnazial de la clasă. Corectarea testelor se realizează în termen de maxim 7 zile de la susținerea lor.

            Ulterior corectării, fiecare părinte/reprezentant legal este invitat la școală să ia la cunoștință rezultatele, în mod individual și privat. Învățătorul clasei arată testul, explică acordarea codurilor în funcție de greșelile găsite la corectare și întocmește un proces verbal semnat de către părinte/ reprezentant legal.

Rezultatele individuale la Evaluarea Națională la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a sunt cuprinse în fișele de evaluare și sunt supuse unui proces de analiză de către cadrul didactic de la fiecare clasă, dar și de către colectivul de catedră din fiecare unitate școlară. În urma acestei analize, cadrul didactic decide, acolo unde este cazul, elaborarea planului individualizat de învățare al elevului, instrument fundamental de remediere/dezvoltare/orientare care cuprinde informații diagnostice și prognostice în vederea orientării și optimizării învățării. Decizia privind elaborarea planului individualizat de învățare al elevului se ia coroborând rezultatele de la aceste evaluări naționale cu datele și observațiile înregistrate de-a lungul parcursului educațional al elevului. Planurile individualizate de învățăre ale elevilor sunt comunicate părinților/reprezentanților legali ai elevilor.

Comentarii

Lasa un comentariu:

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.