Cele 10 noutăți prevăzute în proiectul de norme metodologice ale Legii achizițiilor publice

0

Agenția Națională pentru Achiziții Publice a prezentat un document explicativ care rezumă cele mai importante 10 elemente de noutate aduse de proiectul de norme de aplicare a Legii achizițiilor publice. Proiectul Legii achizițiilor publice urmează să fie discutat și votat la Camera Deputaților – cameră decizională. Proiectul de norme metodologice a fost lansat într-o primă formă în dezbatere publică săptămâna trecută, urmând ca în urma feed-back-ului primit ANAP să realizeze un proiect de norme consolidat.

Documentul rezumativ poate fi consultat pe site-ul ANAP.
Câteva extrase:

1) Strategia de contractare (Art. 11 din proiect) aduce o schimbare importantă în abordarea procesului de achiziție publică, împărțind acest proces în trei etape. Se acordă astfel importanță celor două etape asociate procedurii de atribuire:

– pregătirea procesului de achiziție și cea de
– etapa de după derularea procedurii.

„Cu cât efortul va fi mai mare în faza de pregătire, cu atât va crește rata de succes a achiziției”, arată rezumatul ANAP.

2. Detalierea regulilor de calcul a valorii estimate a achiziției (art. 18 din proiect).3. Detalierea modalităților de consultare a pieței (art. 20 din proiect)

Autoritatea contractantă poate derula un proces de consultare a pieței, ca parte a procesului de achiziție publică, care se inițiază prin publicarea în SEAP a unui anunț privind consultarea. „Proiectul prevede că aspectele supuse consultării vizează, fără a se limita la acestea, potențiale soluții tehnice, financiare sau contractuale pentru satisfacerea nevoii autorității contractante, precum și aspecte legate de strategia de contractare, inclusiv divizare pe loturi, posibilitatea solicitării de oferte alternative și altele asemenea”, arată rezumatul ANAP.

4. Detalierea unor aspecte legate de documentația de atribuire – fișa de date și documentele suport (art. 22 din proiect).

Proiectul de norme metodologice arată că „fișa de date trebuie să conțină cel puțin informații generale standard, însoțite de formalitățile ce trebuie îndeplinite în legătură cu procedura de atribuire în cauză, particularizate în funcție de contextul în care se încadrează achiziția, aspectele/cerințele ce pot face obiectul DUAE, modul în care trebuie întocmite și structurate propunerea tehnică și cea financiară, criteriul de atribuire ce urmează a fi aplicat, precum și căile de atac ce pot fi utilizate.”

5. Evaluarea ex-ante a documentației de atribuire – noi reguli (art. 25 din proiect).
6. Explicitarea criteriilor de atribuire „calitate-preț” și „costul cel mai scăzut” (art. 31 și 32 din proiect).

Se precizează că aplicarea criteriului de atribuire „calitate – preț” este obligatorie în cazul contractelor având ca obiect prestații intelectuale (de natura celor de consultanță/asistență tehnică, elaborare studii, proiectare, supervizare, sau altele asemenea, aferente unor proiecte de complexitate ridicată), iar stabilirea ofertei câştigătoare se realizează prin aplicarea unui sistem de factori de evaluare unde ponderea alocată factorului preț nu poate fi mai mare de 40%.

În cazul în care criteriul de atribuire utilizat este „costul cel mai scăzut”, acesta se calculează prin însumarea cuantificărilor în unitatea monetară, exprimate în valoare netă, a eforturilor autorității contractante corespunzătoare elementelor ciclului de viață identificate de autoritatea contractantă ca fiind relevante pentru obiectul contractului în fiecare an de utilizare a echipamentului, serviciului sau lucrării achiziționate și în plus față de costul de achiziție, arată rezumatul ANAP.

7. Procedurile desfășurate integral prin mijloace electronice (on-line) devin regulă pentru toate tipurile de proceduri – detalii pot fi găsite în Secțiunea a 4a – „Derularea procedurilor de atribuire”

8. Procedura simplificată (art. 106-113)

9. O nouă abordare ce trebuie urmată de autoritățile contractante în procesul de evaluare a ofertelor.
Mai exact, arată rezumatul ANAP, este vorba despre defalcarea acestui proces pe faze ce se finalizează cu rezultate intermediare ce sunt comunicate ofertanților. Fazele de evaluare încep cu analiza documentului european nou introdus, DUAE, continuă cu analiza ofertelor tehnice, a celor financiare, cu aplicarea criteriului de atribuire, documentele ce probează îndeplinirea cerințelor de calificare urmând a fi solicitate numai ofertantului clasat pe primul loc.
În evaluarea ofertelor, autorităție contractante sunt îndrumate să orienteze acest proces pe aspecte de fond din conținutul ofertelor. În acest scop, sunt clarificate, prin oferirea unor repere clare, conceptele de abateri tehnice minore, erori aritmetice, vicii de formă. Nu în ultimul rând, prin proiectul de norme se atrage atenția asupra necesității ca deciziile comisiei de evaluare să fie documentate astfel încât să se poată asigura trasabilitatea acestora în orice moment.
10. Nu mai există o regulă rigidă cu privire la ce înseamnă preț neobișnuit de scăzut.
Comentarii

Lasa un comentariu:

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.