Bacău: Titularizare 2024 – candidați înscriși la concurs. Au început inspecțiile la clasă/probele practice

0

Inspectoratul Școlar Județean Bacău a publicat, pe site-ul instituțional www.isjbacau.ro, lista candidaților înscriși la Concursul Național de Titularizare 2024. Din totalul de 1.008 dosare depuse, 827 aparțin candidaților din promoțiile anterioare, iar diferența, de 181, candidaților din promoția curentă. Din cele 827 de dosare, au fost validate 818, restul de 9 candidați neprezentându-se la validare, etapă obligatorie din cadrul înscrierii.

Între candidații cu dosarele validate, 73 sunt și dintre cei care, fiind angajați pe viabilitatea postului/ catedrei, participă la Concursul Național de Titularizare 2024 în vederea modificării duratei contractului individual de muncă din perioadă egală cu viabilitatea postului/catedrei în perioadă nedeterminată (iar pentru acest lucru trebuie să obțină note de minimum 7 (șapte) la ambele probe ale concursului) sau pentru a ocupa alt post vacant din listă, publicat pentru angajare pe perioadă nedeterminată, însă în funcție de ordinea descrescătoare a mediilor. Totodată, dacă obțin note între 5 (cinci) și 6,99 la una dintre probe, rămân angajați pe viabilitatea postului pe care îl ocupă, iar dacă iau note sub 5 (cinci) la una dintre probe își pierd această calitate (angajarea pe viabilitatea postului), începând cu 1 septembrie 2024.

În ceea ce privește dosarele depuse de absolvenții de anul acesta, care urmează să își finalizeze studiile în luna iulie, fișele de concurs ale acestora vor fi validate de candidați în perioada 8-11 iulie 2024. În mod excepțional, absolvenții promoției 2024 își pot valida dosarul de înscriere și în data de 17 iulie 2024 (ziua probei scrise), până în ora 8.00. La validare, aceștia vor prezenta obligatoriu documentele de absolvire și cartea de identitate.

Urmează, conform calendarului de organizare și desfășurare a acestui concurs, perioada de susținere a inspecțiilor la clasă/probelor practice, în perioada 29 mai-28 iunie, cu afișarea rezultatelor finale în data de 5 iulie.

Dacă a depus și o cerere în acest sens, cadrul didactic care a obținut cel puțin media 8 (opt) la inspecțiile la clasă în profilul postului, dar nu mai puţin de 7 (şapte) la fiecare dintre acestea, în cadrul Examenului Național de Definitivare în învățământ, sesiunea 2024, pe parcursul anului şcolar 2023-2024, poate folosi acest rezultat și în cadrul Concursului Naţional de Titularizare 2024, pentru angajare pe perioadă nedeterminată sau determinată. Cadrul didactic care a obținut cel puțin media 5 (cinci) la inspecțiile la clasă în profilul postului, în cadrul Examenului Național de Definitivare în învățământ, sesiunea 2024, pe parcursul anului şcolar 2023-2024, poate folosi acest rezultat și în cadrul Concursului Naţional de Titularizare 2024, dar pentru angajare pe perioadă determinată, pentru posturile didactice/catedrele care nu necesită probă practică/orală. În situația în care candidatul optează și pentru susținerea inspecției speciale la clasă în cadrul Titularizării 2024, la media finală a concursului se ia în calcul doar nota obținută la inspecția specială la clasă în cadrul concursului. Media obţinută la inspecțiile la clasă în profilul postului, în cadrul Examenului Național de Definitivare 2024, pe parcursul anului şcolar 2023-2024, se poate folosi numai pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor în unităţile de învăţământ din judeţul în care candidatul este înscris la Examenul Național de Definitivare în învățământ 2024.

Candidații care au obținut la inspecția specială la clasă sau la proba practică note sub 5 (cinci), în cadrul Concursului Național de Titularizare 2024, nu pot participa la proba scrisă. Candidații care au obținut la inspecția specială la clasă în profilul postului sau la proba practică în profilul postului note sub 7 (șapte) nu pot ocupa posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată.

Proba scrisă este programată pentru data de 17 iulie 2024. La nivelul județului Bacău s-au organizat 2 centre de examen: la Colegiul „N.V. Karpen” și Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare”, unde candidații vor fi distribuiți în funcție de arondarea fiecărei discipline de examen.

După parcurgerea tuturor etapelor de mobilitate, la nivelul județului Bacău au mai rămas neocupate:

  • 289 posturi/catedre titularizabile, din care 256 complete, cu viabilitate de 4 ani, și 33 incomplete;
  • 2.052 de posturi/catedre netitularizabile din care: 341 complete vacante, 76 complete rezervate, 1.436 incomplete vacante și 199 incomplete rezervate.

Ca o noutate, în acest an, sunt publicate pentru angajarea pe perioadă nedeterminată și fracțiunile de normă, adică dacă un candidat/cadru didactic optează pentru repartizarea pe catedre vacante incomplete, atunci acesta își constituie o catedră completă din 2-3 astfel de catedre vacante incomplete, cu cel mult 4 (patru) ore opționale, fără a depăși 20 de ore/săptămână pentru profesori, respectiv 24 de ore pentru profesori de instruire practică/maiștri instructori, conform Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2024-2025.

Pentru a se angaja pe o perioadă nedeterminată, candidații trebuie să obțină minimum nota 7 (șapte) atât la examenul scris, cât și la inspecția la clasă în profilul postului/catedrei. Pentru angajarea pe perioadă determinată, candidații trebuie să obțină minimum nota 5 (cinci) atât la proba scrisă, cât și la inspecție/proba practică.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.