Anunt privind exproprierea imobilelor de pe strada Aeroportului

Aboneaza-te la stirile din Bacau :

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr 219/13.06.2017 privind demararea procedurilor legale în vederea exproprierii imobilelor necesare realizării obiectivului de investiții “Reabilitare strada Aeroportului“ și în temeiul art 16 alin. (1) si (2)  din Legea 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică , care specifică

 ”(1)Deţinătorii cu orice titlu ai imobilelor situate pe coridorul de expropriere, afectate de elaborarea documentaţiei de urbanism, studiului de fezabilitate – varianta finală sau a documentaţiilor topo-cadastrale, după caz, după o prealabilă şi obligatorie înştiinţare efectuată de către expropriator, sunt obligaţi să permită accesul pentru efectuarea măsurătorilor topografice, a studiilor geotehnice şi a oricăror operaţiuni necesare studiului de fezabilitate, precum şi a studiilor de teren arheologice.

    (2) Aceste dispoziţii se aplică şi pentru efectuarea măsurătorilor topografice necesare întocmirii planurilor, precum şi pentru întocmirea rapoartelor de evaluare sau pentru orice alte activităţi necesare, prevăzute de prezenta lege.”

 

ÎNȘTIINȚĂM

 deținătorii cu orice titlu a imobilelor situate pe coridorul de expropriere (imobile terenuri cu/fără construcții amplasate  pe ambele părți ale străzii Aeroportului din Muncipiul Bacău de la intersecția str Aeroportului cu Calea  Republicii și până la intrarea în Aeroportul “George Enescu “ Bacău), că în perioada 28.09 – 29.11.2017 se vor efectua măsurători topografice necesare întocmirii planurilor și pentru întocmirea rapoartelor de evaluare sau alte activități necesare prevazute de lege .

În acest sens deținătorii cu orice titlu ai imobilelor situate pe coridorul de expropriere sunt obligați să permită accesul personalului specializat, pentru efectuarea măsurătorilor topografice și a altor studii de teren, conform prevederilor legale mai sus menționate.

 PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

COSMIN NECULA

Lasa un comentariu

Lasa un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here