Anunt privind acord de mediu pentru proiectul „Reabilitare bazin permeat si ape pluviale din cadrul Depozitului de deseuri Bacau”

Municipiul Bacau, titular al proiectului „Reabilitare bazin permeat si ape pluviale din cadrul Depozitului de deseuri Bacau” anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Bacau, ca nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului si evaluarea adecvata, pentru proiectul propus a fi amplasat in localitatea Bacau, str. Chimiei, nr. 20.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Bacau, str. Oituz, nr. 23, in zilele lucrtatoare intre orele 8.00-14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmbc.anpm.ro .
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 de zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 30.10.2018.

Lasa un comentariu

Aboneaza-te la stirile din Bacau :

Lasa un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here