Anunt privind acord de mediu pentru proiect „Modernizarea unei mari părţi a sistemului de iluminat public stradal din Municipiul Bacău”

Aboneaza-te la stirile din Bacau :

MUNICIPIUL BACAU titular al proiectului „Modernizarea unei mari părţi a sistemului de iluminat public stradal din Municipiul Bacău” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Bacău, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Modernizarea unei mari părţi a sistemului de iluminat public stradal din Municipiul Bacău” propus a fi amplasat în localitatea Bacău – Zona prioritară de intervenţie, judeţul Bacău.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Bacău din Str. Oituz nr. 23, în zilele de luni până joi, între orele 8 – 16 şi vineri între orele 8 – 14, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Bacău

Lasa un comentariu

Lasa un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here