Anunt pentru solicitantii de locuinte sociale. Vezi ce documente trebuie depuse

În conformitate cu Legea 114/1996 privind locuințele cu modificările și completările ulterioare, HCL nr. 302/2017 și a Procesului Verbal nr. 6783/08.08.2017 al comisiei sociale pentru analizarea solicitărilor de locuințe sociale, până la data de 30.09.2017, titularii de dosare sunt rugați să depună la registratura Primăriei, sediul din str. Mărășești nr.6, documente actualizate în copie și original:

1. buletin (carte) identitate soți, copii și a persoanelor cu care locuiesc împreună la adresă (copii);
2. certificat de naștere copii sub 14 ani (copie);
3. hotărâre judecătorească de încredințare copii – după caz (copie);
4. acte de stare civilă – certificat de căsătorie, deces, hotărâre de divorț – după caz (copie);
5. actele privind locuința de la dresa de domiciliu sau de reședință: contract de vânzare-cumpărare, schița locuinței cu suprafața locuibilă (copie);
6. contractul de închiriere a locuinței, înregistrat la Administrația Finanțelor Publice (copie);
7. diplomă de absolvire studii superioare, postliceale, medii, profesionale, gimnaziale, primare după caz (copie) după caz, sau foaia matricolă (acolo unde nu există diplomă de absolvire);
8. sentința civilă definitivă de restituire a imobilului revendicat și de evacuare a chiriașului, înștiințarea de încetare a contractului de închiriere, procesul verbal de evacuare, după caz (copie);
9. certificat de handicap (de invaliditate), emis de comisiile de expertiză sau certificat medical cu boala de care suferă solicitantul sau un alt membru al familiei care se încadrează în prevederile O.U.G. nr. 40/1999 (dreptul la o cameră în plus), semnat de medicul specialist și conducătorul instituției emitente – după caz (copie);
10. certificat care să ateste calitatea de veteran de război, de repatriat, de persecutat politic conform Decretului lege 118/1990, de revoluționar conform prevederilor Legii 341/2004, după caz;
11. adeverință din care să rezulte că a fost asistat în instituții de ocrotire socială;
12. decizie de pensionare, cupon de pensie (copie);
13. declarație la notariat din partea tuturor membrilor familiei majori, că nu dețin, nu au deținut și nu au înstrăinat o locuință proprietate sau cu chirie din fondul locativ de stat după 01.01.1990 – (original);
14. Adeverințe cu venitul net al membrilor de familie majori, detaliat pe ultimele 12 luni (documente în original), extras după REVISAL pentru nultimele 12 luni, adeverință de la ANAF cu veniturile nete realizate
15. Certificat de atestare fiscală pentru titularul și membrii familiei (soț/soție, copil major aflat în întreținere), eliberat de Direcția Economică (Taxe și Impozite Locale) din cadrul Primăriei Municipiului Bacău.

Lasa un comentariu

Aboneaza-te la stirile din Bacau :

Lasa un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here