Anunt de participare pentru acordarea finantarilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Bacau pentru activitãti nonprofit de interes general pentru anul 2018, pentru domeniile Tineret si Social

Anunt de participare pentru acordarea finantarilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Bacau pentru activitãti nonprofit de interes general  pentru anul 2018, pentru domeniile Tineret si Social

Autoritatea finantatoare Municipiul Bacau, cu sediul in Bacau str. Marasesti nr.6, Cod Fiscal 4278337, tel. 0234-581849, fax 0234-588757, e-mail contactprimarie@primariabacau.ro, in baza art.16 din Legea nr.350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, face cunoscuta intentia de a atribui contracte de finantare nerambursabila pentru anul de executie financiara 2018, pentru domeniile: Tineret si Social.
Suma alocata pentru anul 2018 este 1.500.000 lei, aprobatã conform Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, repartizata in conformitate cu programul anual al finantãrilor nerambursabile, aprobat prin HCL nr.94/15.03.2018, astfel : Domeniul Tineret 700.000 lei, Domeniul Social 800.000 lei.
Documentatiile de referinta, de solicitare a finantarii nerambursabile, constand in Metodologia Generala si Ghidurile Solicitantilor aferente domeniilor mai sus precizate, aprobate conform HCL nr. 109/14.04.2017 (Anexa nr.1- Metodologie, Anexa nr.3 – Ghid Tineret) si HCL nr.167/23.05.2017 (Domeniul Social) se pun la dispozitie pentru consultare pe site-ul institutiei www.municipiulbacau.ro, sectiunea Finantari Nerambursabile sau prin intermediul Comisiei Tehnice pentru punerea in aplicare a Legii nr.350/2005 (Bacau str. Marasesti nr.6 ).
Avand in vedere :
aprobarea in data de 15.03.2018 a Programului anual al finantarilor nerambursabile de la bugetul local pentru anul 2018;
aprobarea domeniilor de finantare : tineret si social
in baza prevederilor Cap.III punct 9 alin.1 din Metodologia Generala pentru atribuirea contractelor de finantare neramburabila potrivit Legii nr.350/2005, aprobata prin HCL nr.109/14.04.2017 : „Termenul limita de depunere a propunerilor de proiecte va fi de 30 zile de la data publicarii anuntului de participare in Monitorul Oficial”, respectiv data de 26 aprilie 2018 ora 16.00.
Aplicantii vor depune cererile de finantare pentru (domeniile tineret si social) conforme cu Ghidurile Solicitantilor si Metodologia Generala, la registratura Municipiului Bacau, str. Marasesti nr.6 Bacau.

Perioada de depunere a proiectelor este 27.03.2018 – 26.04.2018 ora 1600

Selectia si evaluarea proiectelor depuse va fi facuta de catre comisiile de evaluare pentru fiecare domeniu de finantare, in perioada 27.04.2018 – 04.05.2018.
Criteriile in baza carora vor fi atribuite contractele de finantare nerambursabila sunt : relevanta si coerenta, metodologie, capacitate de realizare, bugetul proiectului, participarea partilor, durabilitate si sustenabilitate.
Se va acorda un termen de 5 zile lucratoare de la data publicarii listei castigatorilor pentru formularea de contestatii. Acestea se solutioneaza in termen de 5 zile de la data limita de depunere a contestatiilor, de catre comisia de solutionare a contestatiilor.
Selectia si evaluarea proiectelor depuse in vederea finantarii nerambursabile se face de catre comisiile de evaluare, lista finala a castigatorilor urmand a fi aprobata prin Hotarare a Consiliului Local al Muncipiului Bacau.
Anuntul de participare a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei partea a VI-a cu nr. 55/23.03.2018.

Lasa un comentariu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here