Anunt de mediu proiect „Închidere Celula I din cadrul Depozitului conform de deșeuri Bacău”

Municipiul Bacău, titular al proiectului „Închidere Celula I din cadrul Depozitului conform de deșeuri Bacău” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul propus a fi amplasat în municipiul Bacău și comuna Nicolae Bălcescu, intravilan și extravilan.

Publicitate

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23, în zilele lucrătoare între orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbc.anpm.ro .

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 de zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Bacău.

Lasa un comentariu

Lasa un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here