Activitatea IPJ Bacau in 2013

0

activitate_ipj_bacau (1)Activităţile desfăşurate de polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Bacău au vizat, în anul 2013, creşterea gradului de siguranţă şi protecţie a cetăţenilor, atât prin prin protejarea persoanei şi a patrimoniului, cât şi prin siguranţă stradală şi rutieră.

În județul Bacău, în anul 2013 am înregistrat o diminuare cu 6% a numărului infracţiunilor sesizate și cu 5,5% a celor constatate, faţă de anul 2012.

Acești indicatori situează județul Bacău sub media valorilor naționale, respectiv pe locul 25 în privința infracțiunilor sesizate și pe locul 36 în ceea ce privește constatatrea.

La nivel național, media valorilor volumului infracțiunilor sesizate este de 3095 infracțiuni/100.000 locuitori.

În acest context, județul Bacău se află sub această medie națională, cu 2875 infracțiuni/100.000 locuitori.

Vârfurile de sarcină au fost în lunile aprilie, august și octombrie, însă valorile se situează sub cele din anul 2012.

Poliţiştii au efectuat în perioada analizată 1476 razii şi acţiuni cu efective lărgite în zonele cu potenţial criminogen, ocazie cu care au fost descoper în flagrant 1748 de infracțiuni.

Au fost efectuate 4266 controale și verificări la sisteme de pază și au fost aplanate 3530 stări conflictuale.

Au fost desfășurate în comunitate 2548 activități, din care: 1002 în unitățile de învățământ, 334 cu administrația publică locală, 291 în mediile de afaceri, 79 cu ONG-uri, 685 cu asociațiile de proprietari și 157 cu alte instituții.

Datorită prezenţei active în stradă a poliţiştilor, numărul de situaţii în care s-a impus intervenţia la solicitările cetăţeanului prin Sistemul Unic al Apelurilor de Urgenţă a scăzut cu 24,6%, realizându-se 15268 de astfel de intervenţii, din care 7740 în mediul urban și 7528 în mediul rural.

În anul 2013, structurile din cadrul I.P.J. Bacău au fost solicitate prin 112 de 47027 de ori.

În continuare, Poliţia Română este cea mai solicitată structură a M.A.I. de către cetăţeni prin sistemul 112. Infracționalitatea contra persoanei

Din analiza datelor statistice existente, în ceea ce priveşte situaţia operativă, a rezultat că în anul 2013 infracţiunile contra persoanei au înregistrat o scădere cu 12,2 % față de anul 2012, iar criminalitatea gravă sesizată a scăzut cu 25%.

Astfel au scăzut infracțiunile de omor cu 50%, de la 28 în 2012 la 14 în anul 2013, au fost sesizate cu 4 mai multe infracţiuni de tentativă de omor, iar cele de vătămare corporală gravă au scăzut cu 45,5%.

De asemenea, infracțiunile de loviri sau alte violențe sesizate au scăzut cu 15%. infracţionalitatea contra patrimoniului În ceea ce privește infracţiunile contra patrimoniului, în anul 2013 s-a înregistrat o scădere cu 6,9 % a infracțiunilor sesizate și cu 11,3% a celor constatate.

Astfel, infracțiunile de furt s-au redus cu 8,2%, față de anul precedent, indicator care situează județul Bacău pe locul 25, sub media națională (1050), cu 923 infracţiuni sesizate la 100.000 locuitori.

Tot sub media națională, pe locul 33, ne situăm și în privința furturilor din locuințe, indicator la care înregistrăm o diminuare a infracțiunilor sesizate cu 8,1%, în județul Bacău înregistrându-se 122 infracţiuni la 100.000 locuitori.

La nivelul județului Bacău, în anul 2013 s-a înregistrat o creștere a infracțiunilor de furt din societăți comerciale cu 5,9%.

Creșterea este dată însă de furturile de pe raft comise în timpul programului de funcționare a magazinelor înregistrîndu-se cu 26,8% mai multe astfel de fapte decât în anul 2012.

În privința furturilor din societăți comerciale comise prin efracție, putem afirma că datorită prezenței active a echipajelor de siguranță publică în mediul stradal, s-a reușit o diminuare cu 13,5% a acestor genuri de fapte.

Comparativ cu anul 2012, în anul 2013 numărul infracțiunilor de tâlhărie sesizate a scăzut cu 28,2%, respectiv de la 248 infracțiuni sesizate în 2012 la 178 infracțiuni în 2013.

Siguranța stradală

În anul 2013 la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău s-au dispus măsuri de prioritizare a activităților de prevenire pe segmentul stradal.

Astfel, la finalul anului, în urma activităților desfășurate a scăzut cu 8,7% numărul infracțiunilor stradale sesizate, județul nostru situându-se din acest punct de vedere pe locul 29, sub media națională.

Scăderea se înregistrează atât în mediul urban (-6,5%), cât și în mediul rural ( -21,8%). Au scăzut infracţiunile de tâlhărie comise pe stradă cu 24,1%, de la 145 în 2012 la 110 în 2013, iar infracţiunile de ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea liniştii publice au scăzut cu 50%.

Prevenirea și combaterea infracțiunilor silvice

În anul 2013, structurile de ordine publică au acționat pe linia prevenirii și combaterii delictelor silvice, organizând 555 acțiuni şi controale, ocazie cu care au constatat 330 infracţiuni silvice, au întocmit 109 dosare pentru infracțiuni descoperite în flagrant şi au aplicat 1.444 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 1.486.200 lei.

Asigurarea unui climat de legalitate mediului de afaceri

Un alt obiectiv al inspectoratului în anul 2013 a avut ca scop eficientizarea activităţii structurilor operative ale inspectoratului în vederea asigurării unui climat de legalitate mediului de afaceri. În acest sens, activitățile desfășurate s-au axat pe descoperirea de infracțiuni economico-financiare, acestea cunoscând o creștere cu 10% față de anul 2012 (de la 2069 în 2012, la 2276 în 2013). C

reșterea numărului de infracțiuni economice descoperite a condus la creșterea volumului de muncă cu 5,8%.

În aceste condiții, au fost depuse eforturi suplimentare, fiind soluționate cu 9,2% mai multe dosare penale, comparativ cu anul 2012.

De asemenea, a crescut și fermitatea polițiștilor, fiind întocmite cu 17,6% mai multe referate de trimitere în judecată pentru 137 persoane.

Activitățile de prevenire și combatere s-au desfășurat în cadrul organizațional stabilit de către Grupul de lucru operațional pentru combaterea evaziunii fiscale constituit la nivelul județului Bacău, în baza Hotărârii CSAT nr. 69/2010.

În acest sens, au fost constituite 70 echipe comune operative și organizate 59 acțiuni la nivel local, cu sprijinul celorlalte instituții și structuri membre în cadrul Grupului de lucru operațional.

Pe lângă activitățile de cercetare penală, au mai fost obținute următoarele rezultate:  contravenții aplicate: 1.040, în valoare de 4.699.105 lei;  bunuri indisponibilizate în valoare totală de 553.009 lei;  bunuri care au făcut obiectul măsurilor asigurătorii în valoare de: 4.626.549 lei.

Siguranța rutieră

Pentru prevenirea şi combaterea producerii evenimentelor rutiere pe arterele deschise circulaţiei publice dar şi combaterea faptelor de natură antisocială care se comit în apropierea drumului public, în anul 2013 în județul Bacău au fost organizate 1124 acțiuni preventive, din care 852 acţiuni cu efective proprii, 233 acţiuni efectuate împreună cu alte formaţiuni de poliţie şi 39 acţiuni în colaborare cu alte instituţii.

Structurile de poliție rutieră din județul Bacău au reușit, prin activitățile întreprinse, să diminueze numărul accidentelor rutiere cu consecinţe grave (-8,4%, de la 275 la 252) și numărul persoanelor decedate (-13,8%, de la 58 la 50).

Principalele cauze, care au condus la producerea evenimentelor rutiere grave au fost:

 pietonii: 58 accidente

 nerespectarea regimului legal de viteză: 49 accidente

 neacordarea de prioritate: 36

 neatenția în conducere: 31 Județul Bacău continuă tendința de diminuare a numărului de accidente grave din ultimii 5 ani (-31,1% față de anul 2009).

Pentru realizarea efectului preventiv-educativ asupra conduitei rutiere a conducătorilor auto, au fost reţinute 3.829 permise de conducere, 2.353 certificate de înmatriculare au fost retrase până la remedierea defecţiunilor şi au fost imobilizate 204 vehicule.

Creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului, prevenirea şi combaterea faptelor antisociale constituie o prioritate a Poliţiei Române.

Astfel, în anul 2013, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, polițiștii IPJ Bacău au aplicat 121638 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 22 306 850 lei. 90800 sancțiuni contravenționale au fost aplicate pentru nerespectarea prevederilor OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, 21245 sancțiuni la legea 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, 1958 sancțiuni la Legea 12/1990 privind activitățile comerciale ilicite, 3871 contravenții la OUG97/2005 privind evidența populației, 604 la Legea 333/2003 privind paza obiectivelor și a bunurilor.

Urmare a analizei situație operative pe anul 2013, la nivelul Județului Bacău în anul 2014 vor fi elaborate şi implementate programe prioritare de acțiune care au vizat perfecţionarea sistemului relaţional şi prevenirea comiterii unor categorii de fapte antisociale, după cum urmează:

 Programul privind prevenirea delincvenței juvenile și victimizării minorilor

 Programul privind prevenirea furturilor din locuințe

 Programul privind prevenirea infracțiunilor de tâlhărie

De asemenea, activitățile ce se vor desfășura în anul 2014, de către polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Bacău urmăresc indeplinirea obiectivelor principale stabilite :

 Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni și combaterea infracţionalităţii

 Creșterea gradului de siguranță rutieră  Asigurarea unui climat de legalitate mediului de afaceri

Comentarii

Lasa un comentariu:

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.