Municipiul Bacau si Asociatia Partnet lanseaza proiectul ”E‑STRATEG – Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală pentru comunitatea marginalizată din Municipiul Bacău”

Municipiul Bacău în parteneriat cu Asociaţia “PARTNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă”  Bucureşti şi SC GEA STRATEGY& CONSULTING SA Bucureşti lansează proiectul ”E‑STRATEG – Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală pentru comunitatea marginalizată din Municipiul Bacău”, cod SMIS 2014+: 114086.

Durata proiectului este de 2 luni.

Obiectivul general al proiectului constă în promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei şi a oricărei forme de discriminare în municipiul Bacău prin mobilizarea şi animarea comunităţii şi a partenerilor locali în dezvoltarea locală, crearea unui Grup de Acţiune Locală (GAL) şi elaborarea unei Strategii de Dezvoltare Locală. Proiectul propune o abordare integrată în vederea soluţionării problemelor locale identificate la nivelul municipiului Bacău, prin dezvoltarea de activităţi multisectoriale, destinate combaterii sărăciei şi excluziunii sociale: creşterea participării pe piaţa muncii, a îmbunătăţirii nivelului educaţional, creşterii accesului la serviciile sociale, îmbunătăţirii condiţiilor de locuire şi reabilitării spaţiilor urbane.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Cresterea implicării populaţiei din zonele marginalizate ale municipiului Bacău în soluţionarea problemelor locale prin înfiinţarea unui GAL pentru reprezentarea intereselor, derularea de acţiuni de delimitare a zonei/zonelor urbane marginalizate (ZUM), activităţi de animare şi facilitare;
  2. îmbunatăţirea competenţelor membrilor/personalului GAL (5 persoane) în domeniile relevante pentru SDL/DLRC – în acord cu nevoile de dezvoltare identificate în SDL;
  3. Realizarea unei cercetări de teren la nivelul zonelor distincte incluse în teritoriu din cadrul municipiului Bacău, cu accent pe ZUM, în urma căreia se va elabora analiza nevoilor şi problemelor populaţiei din teritoriul SDL;
  4. Animarea şi mobilizarea comunităţii vizate de SDL, prin intermediul unor instrumente inovative şi acţiuni complexe implementate pe raza teritoriilor delimitate din cadrul municipiului Bacău;
  5. Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate din municipiul Bacău prin elaborarea unei SDL şi a listei indicative de intervenţii prin care GAL consideră că vor fi atinse obiectivele SDL.

 

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman, Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii, cod apel POCU 137/5/1; Obiectivul specific 5.1. Reducerea numărului de comunităţi marginalizate (romă şi non-romă) aflate în risc de sărăcie şi de excluziune socială din oraşe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populaţie aparţinând minorităţii romă, prin implementarea de măsuri/operaţiuni integrate în contextul mecanismului de Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunităţii (DLRC).

Valoarea totală a proiectului este de 227.056,49 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă este de 212.224,92 lei.

 

Lasa un comentariu

DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here